BELEDİYELERİN KÜTÜPHANE VE ARŞİV HİZMETLERİ SEMPOZYUMU
12-14 Mayıs 2016 / Nilüfer – Bursa
 
 
 
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü olarak, “Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Sempozyumu” düzenlemekteyiz.
 
Sempozyumda Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Bursa Şubesi ve Goethe Institut-Türkiye de paydaş olarak yer alacaktır.
 
Sempozyumun Amacı: Türkiye’de bugüne kadar kapsamlı biçimde ele alınmayan, belediyelerin kütüphane ve arşiv hizmetlerini bilimsel olarak değerlendirmek, tartışmak, sorunları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek; özgün araştırma ve uygulamaları tartışmak ve literatüre katmak, bu alanda politikaların oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
Sempozyumda belediyeler, kütüphaneler, üniversiteler ile Türkiye’de belediye kütüphanelerine ve arşivlerine yönelik deneyimler, uygulama örnekleri paylaşılacak; ayrıca yol gösterici politika ve strateji önerilerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alınacaktır. Sempozyuma, kütüphanecilik, arşivcilik, bilgibilim alanlarına ek olarak, sempozyum teması ile ilgili çalışan akademisyenler, kütüphaneciler, karar vericiler (yöneticiler, bürokratlar), bu alanlara yönelik hizmet sağlayıcılar ve konuyla ilgilenen bireyler ücretsiz olarak katılabilecektir. Sempozyumun dili Türkçe olacaktır.
Düzenleyeceğimiz bu sempozyumun kütüphane ve arşiv hizmetlerine yönelik çalışmalarınıza yeni fikirlerle ışık tutacağına inanıyor, izleyici, bildiri veya poster gönderimi ile katılımınızı bekliyoruz.
 
Saygılarımızla,
 
Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Sempozyum Eş Başkanı
İnş. Yük. Müh. Mustafa Bozbey, Sempozyum Eş Başkanı
Önemli tarihler:
Sempozyum için son kayıt tarihi: 6 Mayıs 2016
Bildiri/poster özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 25 Şubat 2016
Bilgi için: 
Yönetimsel Sekreterya: 0 224 486 62 45 – 46
Akademik Sekreterya: 0312 297 82 00 -125