Program

 • 1. Gün | 12 Mayıs 2016 Perşembe
 • 08:30-09:00
 • Kayıt
 • 09:00-09:30
 • Nazım Hikmet Sahnesi
 • Açış Konuşmaları

  Şafak Pala Nilüfer Belediyesi Kütüphanesi Müdürü
  Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı
  İnş. Yük. Müh. Mustafa Bozbey Nilüfer Belediyesi Başkanı
 • 09:30-10:30
 • Davetli Konuşma

  Yasal Görevle İstemli Hizmet Arasında: Bielefeld Şehir Kütüphanesi Örneğinde Almanya’da Belediye Arşivleri ve Belediye Kütüphaneleri
  Harald Pilzer
 • 10:30-10:50
 • Çay/Kahve Arası
 • 10:50-11:30
 • Nazım Hikmet Sahnesi
 • Açış Konferansı

  Türkiye’de Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri: Kültür Bağlamında Bir Perspektif Denemesi
  Prof. Dr. Bülent Yılmaz
 • 11:30-12:00
 • Fuaye Salonu
 • Poster Sunumları
 • 12:00-13:00
 • Öğle Arası
 • 13:00-14:30
 • Nazım Hikmet Sahnesi
 • Oturum 1. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetlerinde Yurt Dışı Uygulamaları

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük
  Belediyelerin Kütüphane Hizmetleri: Macaristan Örneği
  Gizem Gültekin Dr.Várkonyi, János Pancza
  Norveç Halk ve Belediye Kütüphanelerine Genel Bir Bakış
  Muharrem Yılmaz
  Avusturya’da Kütüphanecilik Tarihinin Günümüze Kadar Yönetimsel Gelişimi: Viyana Şehir Kütüphanesi ve Şubelerinin İşleyişi
  Özlem Gündoğan Şahan
  Yerel Bilgi Merkezlerinde İyi Uygulama Örnekleri
  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter
 • Balaban Salonu
 • Oturum 2. Belediyelerde Kültürel Miras Yönetimi ve Dijital Kütüphane/Arşiv Uygulamaları

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci
  Dijital Kent Kütüphaneleri, Arşivleri ve Müzelerinin Kurulması ve Yönetilmesi
  Dr. Nevzat Özel
  (KATILMADI) Bir Şehir Belleği Olarak Belediye Kent Arşivleri
  Yrd. Doç. Dr. İsmail Altınöz
  Yerel Kültürel Mirasın Korunması ve Erişilebilirliğinin Sağlanmasında Belediyelerin Rolü: Mudurnu Kültürel Miras Çalışmaları Örneği
  Araş. Gör. Tolga Çakmak, Alev Ayaokur, Dr. Ege Yıldırım
  Belediyelerde Kültürel Miras Ürünlerinin Yönetimi: İstanbul Üsküdar Belediyesi Örneği
  Araş. Gör. Semanur Öztemiz, Araş. Gör. Sümeyye Akça
 • 14:30-14:50
 • Çay/Kahve Arası
 • 14:50-16:20
 • Nazım Hikmet Sahnesi
 • Oturum 3. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetlerinde Politikalar

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu
  Bilgi ve Belge Yönetimi Alan Yazınında Yerel Yönetimler ve Bilgi Hizmetleri: Bir Tema Analizi
  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya, Araş. Gör. Kasım Binici, Araş. Gör. Zarife Yıldırım
  Yerel Yönetimlerdeki Bilgi ve Kültür Merkezlerinde Acil Durum Planlamasının Önemi
  Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu
  Yerel Yönetimlere Bağlı Kütüphanelerin Hizmetleri: Kastamonu Belediyesi Örneği
  Yrd. Doç. Dr. Güler Demir, Araş. Gör. Ayşenur Güneş
  Bursa Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planları ile Performans Programlarında Bilgi ve Belge Odaklı Hizmetlerin Yeri (2010-2014)
  Özhan Sağlık
 • Balaban Salonu
 • Oturum 4. Belediye Kütüphane ve Arşivlerinde Dijitalleştirme

  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hakan Anameriç
  Belediye Arşivlerinin Sayısallaştırılmasında Bilgi ve Belge Uzmanı İstihdamının Başarıya Etkisi
  Doç. Dr. Rıfat Günalan, Özhan Sağlık
  Belediye Arşivlerinde Dijitalleştirme Uygulamaları: Altındağ Belediyesi Örneği
  Araş. Gör. Semanur Öztemiz
  Belediyelerde e-Arşiv Uygulamaları ile Dijitalleştirme Çalışmalarında İzlenmesi Gereken Yol Haritası
  Uzm. Zeynep Akdoğan, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci
  (KATILMADI)100 Yıllık Arşiv: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kütüphane Arşivi
  Araş. Gör. Sümeyye Akça, Araş. Gör. Müge Akbulut
 • 16:20-16:40
 • Çay/Kahve Arası
 • 16:40-18:10
 • Nazım Hikmet Sahnesi
 • Oturum 5. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetlerine Yaklaşımları

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özgür Külcü
  Belediye Kütüphaneleri Gerekli mi?
  Araş. Gör. Dr. Fatih Canata
  “Herkes İçin Kütüphane” Programı
  Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük
  Belediyeler Kent Arşivi Kurmalı mı?
  Doç. Dr. Hakan Anameriç
  Yerel Yönetimlerde Özel Arşiv Algısı ve Faaliyetleri
  Prof. Dr. Fatih Rukancı
 • Balaban Salonu
 • Oturum 6. Belediyelerde Dijital Teknoloji ve Dijital Kütüphaneler

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sacit Arslantekin
  Belediye Kütüphanelerinde Dijital Teknoloji ve Sosyal Medya Kullanımı
  Araş. Gör. Tolga Çakmak, Araş. Gör. Şahika Eroğlu
  Kitapsız Kütüphane Olgusu ve Esenler Belediyesi Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi: Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Kitapsız Kütüphane ve Dijital Dermeye Karşı Farkındalıkları
  Doç. Dr. Hüseyin Odabaş, Ali Kavak
  Esenler Belediyesi Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphane
  Yasemin Polat
  İnternette Bilgi Kirliliğinde Seçicilikte Bilgi Uzmanlarının Rolü: Belediye Kütüphanelerinde Webde Paylaşılan Bilgilerin Değerlendirilmesi
  Eylül Tat, Prof. Dr. Sacit Arslantekin
 • 19:00
 • Gala Yemeği
 • 2. Gün | 13 Mayıs 2016 Cuma
 • 09:00-10:30
 • Nazım Hikmet Sahnesi
 • Oturum 7. Belediyelerde Yenilikçi Kütüphane Yaklaşımları

  Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter
  Belediyelerin Kütüphane ve Bilgi Hizmetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar: Buca Belediyesi Örneği
  Prof. Dr. Coşkun Polat, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya
  Belediye Kütüphanelerinde Yenilikçilik (İnovasyon) Kültürü
  Araş. Gör. Erdinç Alaca, Prof. Dr. Bülent Yılmaz
  Belediyelerin Yenilikçi Kütüphane Hizmetlerinde Yaratıcı Alan (Makerspace) Uygulaması
  Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Araş. Gör. Nilay Cevher
  Yeni Bir Model Olarak Çocuk Etüt Merkezleri ve Kütüphaneleri
  Kadim Fırat, Kısmet Yalman
 • Balaban Salonu
 • Oturum 8. Belediyelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Çelik
  Belediyelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Boyutu ve Kurumsal Yapılanma Gereksinimleri
  Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci
  Yerel Yönetimlerde Elektronik Belge ve Arşiv Yönetimi Uygulamalarının Yapılandırılması
  Prof. Dr. Özgür Külcü
  Belediyelerdeki Elektronik Belge Yönetimi Sistemlerinde Dijital Devamlılığı Tehdit Eden Yazılıma Dayalı Sorunlar
  Doç. Dr. Niyazi Çiçek
  Belediyelerde Arşiv Hizmetleri: Fransa Villeneuve-la-Garenne Belediyesi Örneği
  Osman Kutlu
 • 10:30-10:50
 • Çay/Kahve Arası
 • 10:50-12:20
 • Nazım Hikmet Sahnesi
 • Oturum 9. Belediyelerin Kent Belleği İşlevleri

  Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Güler Demir
  (KATILMADI)Belediyelerin Kent Belleği Hizmeti Olarak Yerel Tarih Sempozyumları: Kocaeli Örneği
  Resul Narin
  Kent Belleğine Pragmatik Bir Dokunuş: Bursa Araştırmaları Merkezi
  Mehmet Esen
  Müzeler Işığında Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Çalışmaları
  Muhterem Çevik, Fikret Alkan
  (KATILMADI)Kent Belleği Kavramı ve Bursa Belgeliği
  Arzu Kuzgun
 • Balaban Salonu
 • Oturum 10. Belediyelerde EBYS ve e-Devlet

  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Niyazi Çiçek
  Yerel yönetim kütüphaneleri ve e-devlet hizmetleri
  Prof. Dr. Ahmet Çelik
  e-Devlet Süreçlerinde Yerel Yönetimlerin Arşiv Hizmetleri ve Arşivcilerin Değişen Rolleri
  Araş. Gör. Şahika Eroğlu
  Kamu Kurumlarında Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımı ve e-Devlet Kapsamında Diğer Sistemlerle Uyumu ve Gelişimi
  Öğr. Gör. Seval Aktaş
  Belediye Hizmetlerinde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Bornova Belediyesinde E-İmar Çalışmaları
  Hatice Gümüş
 • 12:20-13:30
 • Öğle Arası
 • 13:30-14:30
 • Nazım Hikmet Sahnesi
 • Oturum 11. Belediye Kütüphanelerinin Bölümleri ve Okuma Alışkanlığı

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatih Rukancı
  Halk Kütüphanesinde Sözlü Tarih
  Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu
  Türkiye’de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri: Uygulamacı(lar) Açısından Bir Yaklaşım
  İsmail Akman, Nuran Akman
  (KATILMADI)Engelliler İçin Belediye Kütüphane Hizmetlerinin Sürdürülebilirliği
  Ahmet Soysaldı
  (KATILMADI) Okuma Alışkanlığı Teşvikle Gelişir Halk Kütüphanesinde Kitap Etkinlikleri
  Suzan Geridönmez
 • Balaban Salonu
 • Oturum 12. : Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri: Uygulama Örnekleri I

  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hüseyin Odabaş
  Nilüfer’de Kültür Odağı Olarak Nilüfer Belediyesi Akkılıç Kütüphanesi ve Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü
  Hacı Tonak, Yener Akkılıç
  Belediye Kütüphanelerinde Gerçekleştirilen İki Farklı Proje Örneği
  Selin Can Cemgil
  Çankaya Belediyesi-Çiğdemim Derneği Oğuz Tansel Semt Kütüphanesi
  Fatih Fethi Aksoy, Cemil Turan, Fitnat Çıtlak
  Yerel Yönetimlerin Kütüphane Hizmetleri: ‘Belediyelerin asli görevi kütüphane hizmetleridir.’
  Hidayet Oktay
 • 15:00-15:20

 • Çay/Kahve Arası
 • 15:20-16:50
 • Nazım Hikmet Sahnesi
 • Oturum 13. Belediye Kütüphane ve Arşivlerinde Eğitim Uygulamaları

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Coşkun Polat
  Belediye Kütüphanelerinin Yaşam Boyu Öğrenme Etkililiği ve Farkındalığı Üzerine Betimsel Bir Çalışma
  Öğr. Gör. Dr. Turgay Baş
  Halkın eğitim görme ve kendini geliştirme hakkının sorumluluğu kimde?
  Öğr. Gör. Nezaket Özdemir
  Yerel Yönetim Tarafından Kurulan Okul Kütüphanelerinin Halk Kütüphanesi Formatında Hizmete Sunulması
  Hilal Çuhadar, Fidan Gül
  Kütüphane Kültürü Kazandırmak Amacıyla Oryantasyon Programının Yürütülmesi
  Hilal Çuhadar, Fidan Gül
 • Balaban Salonu
 • Oturum 14. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri: Uygulama Örnekleri II

  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rıfat Günalan
  Belediyelerin Kültürel Faaliyetleri Kapsamında Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri: Çankırı Belediyesi Örneği
  Prof. Dr. Coşkun Polat, Araş. Gör. Zarife Yıldırım, Araş. Gör. Kasım Binici
  Belediyeler Neden Kütüphane Hizmeti Vermiyor/Veremiyor? Aydın il ve ilçe belediyelerinin Kütüphane Hizmetleri Üzerine Bir Değerlendirme
  Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Özden Demircioğlu Faydalıgül
  Belediyelerde Kurumsal Bellek ve Dijitalleştirme: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü Kütüphane-Arşivi Örneği
  Osman Özen, Haydar Enis Kayhan
  (KATILMADI) Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi Örneğinde Belediye ve Kütüphane Hizmetleri İlişkisi
  Emine Gedik
 • 16:50-17:10

 • Çay/Kahve Arası
 • 17:10-18:40
 • Nazım Hikmet Sahnesi
 • Oturum 15. Tematik Belediye Kütüphaneleri

  Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya
  Belediyelere Bağlı Çocuk Kütüphaneleri: Bursa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örnekleri
  Araş. Gör. Ayşenur Güneş, Yrd. Doç. Dr. Güler Demir
  Kadıköy Belediyesi’nin Kütüphane Politikası Çerçevesinden Hayata Geçirdiği Projeleri
  Dr. Evren Mercan, Jale Aydemir, Buket Sevgen
  Tematik Kütüphane Yaklaşımları: Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi Örneği
  İrem Ünsal
  Belediye Kütüphanelerinde Tematik Yaklaşımlara Bir Örnek: Şiir Kütüphanesi
  Zeynep Terzioğlu, Arzu Tan
 • Balaban Salonu
 • Oturum 16.Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri: Uygulama Örnekleri III

  Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İsmail Altınöz
  Belediye Kütüphaneleri ve Okuma Alışkanlığı Çalışmaları
  Dilber Koç
  Bağcılar Belediyesi Halk Kütüphanesi Örneği: “Bilge Kadın Platformu” ve “Kitapla Buluşma, Yaşamla Tanışma Kulübü”
  Zeynep Gedikoğlu, Nihat Adıgüzel
  İstanbul’daki İlçe Belediyelerinde Halka Yönelik Bilgi Hizmetleri Üsküdar Belediyesine Ait Bilgi Evlerinin Nitelik Açısından İncelenmesi
  Doç. Dr. Rıfat Günalan, Özhan Sağlık
 • 3. Gün | 14 Mayıs 2016 Cumartesi
 • 09:30-10:15
 • Nazım Hikmet Sahnesi
 • Sempozyumun Değerlendirilmesi ve Kapanış

 • 10:30-17:30
 • Sosyal Etkinlik