Bildiriler Kitabı

I. Bölüm: Davetli Konuşma ve Açış Konferansı

Yasal Görevle İsteğe Bağlı Hizmet Arasında: Bielefeld fiehir Kütüphanesi Örneğinde Almanya’da Belediye Arşlivleri ve Belediye Kütüphaneleri-  Harald Pilzer

pdf

Türkiye’de Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri: Kültür Bağlamında Bir Perspektif Denemesi – Prof. Dr. Bülent Yılmaz

pdf

II. Bölüm: Bildiriler

Belediyelerin Kütüphane Hizmetleri: Macaristan Örneği – Gizem Gültekin Dr.Várkonyi, János Pancza

pdf

Norveç Halk ve Belediye Kütüphanelerine Genel Bir Bakış – Muharrem Yılmaz

pdf

Yerel Bilgi Merkezlerinde İyi Uygulama Örnekleri – Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter

pdf

Belediyelerde Kültürel Miras Ürünlerinin Yönetimi: İstanbul Üsküdar Belediyesi Örneği – Araş. Gör. Dr. Semanur Öztemiz, Araş. Gör. Sümeyye Akça

pdf

Bilgi ve Belge Yönetimi Alan Yazınında Yerel Yönetimler ve Bilgi Hizmetleri: Bir Tema Analizi – Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya, Yrd. Doç. Dr. Kasım Binici, Araş. Gör. Zarife Yıldırım

pdf

Yerel Yönetimlerdeki Bilgi ve Kültür Merkezlerinde Acil Durum Planlamasının Önemi – Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu

pdf

Yerel Yönetimlere Bağlı Kütüphanelerin Hizmetleri: Kastamonu Belediyesi Örneği – Yrd. Doç. Dr. Güler Demir, Araş. Gör. Ayşenur Güneş

pdf

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planları ile Performans Programlarında Bilgi ve Belge Odaklı Hizmetlerin Yeri (2010-2014) – Özhan Sağlık

pdf

Belediye Arşivlerinin Sayısallaştırılmasında Bilgi ve Belge Uzmanı İstihdamının Başarıya Etkisi: Gaziosmanpaşa Belediyesi Örneği – Doç. Dr. Rıfat Günalan, Özhan Sağlık

pdf

Belediye Arşivlerinde Dijitalleştirme Uygulamaları: Altındağ Belediyesi Örneği – Araş. Gör. Dr. Semanur Öztemiz

pdf

Belediyelerde e-Arşiv Uygulamaları ile Dijitalleştirme Çalışmalarında İzlenmesi Gereken Yol Haritası – Uzman Zeynep Akdoğan, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

pdf

Belediye Kütüphaneleri Gerekli mi?: Bilgi Toplumu Bağlamında Bir Değerlendirme – Araş. Gör. Dr. Fatih Canata

pdf

Yerel Yönetimlerde Özel Arşiv Algısı ve Faaliyetleri – Prof. Dr. Fatih Rukancı

pdf

Belediye Kütüphanelerinde Dijital Teknoloji ve Sosyal Medya Kullanımı – Araş. Gör. Dr. Tolga Çakmak, Araş. Gör. Şahika Eroğlu

pdf

Kitapsız Kütüphane Olgusu ve Esenler Belediyesi Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi: Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Kitapsız Kütüphane ve Dijital Dermeye Karşı Farkındalıkları – Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Ali Kavak

pdf

İnternette Bilgi Kirliliğinde Seçicilikte Bilgi Uzmanlarının Rolü: Belediye Kütüphanelerinde Web’de Paylaşılan Bilgilerin Değerlendirilmesi – Eylül Tat, Prof. Dr. Sacit Arslantekin

pdf

Belediyelerin Kütüphane ve Bilgi Hizmetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar: Buca Belediyesi Örneği – Prof. Dr. Coşkun Polat, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Akkaya

pdf

Belediyelerde Yenilikçilik (İnovasyon) Kültürü – Araş. Gör. Erdinç Alaca, Prof. Dr. Bülent Yılmaz

pdf

Belediyelerin Yenilikçi Kütüphane Hizmetlerinde Yaratıcı Alan (Makerspace) Uygulaması – Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Araş. Gör. Nilay Cevher

pdf

Belediyelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Boyutu ve Kurumsal Yapılanma Gereksinimleri – Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

pdf

Yerel Yönetimlerde Elektronik Belge ve Arşiv Yönetimi Uygulamalarının Yapılandırılması – Prof. Dr. Özgür Külcü

pdf

Belediyelerdeki Elektronik Belge Yönetimi Sistemlerinde Dijital Devamlılığı Tehdit Eden Yazılıma Dayalı Sorunlar – Prof. Dr. Niyazi Çiçek

pdf

e-Devlet Süreçlerinde Yerel Yönetimlerin Arşiv Hizmetleri ve Arşivcilerin Değişen Rolleri – Araş. Gör. Şahika Eroğlu

pdf

Halk Kütüphanesine Saygınlık Yaratmak: Sözlü Tarih – Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu

pdf

Türkiye’de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri: Uygulama(cılar) Açısından Bir Yaklaşım – İsmail Akman, Nuran Akman

pdf

Belediye Kütüphanelerinin Yaşam Boyu Öğrenme Etkinliği ve Farkındalığı Üzerine Betimsel Bir Çalışma – Öğr. Gör. Dr. Turgay Baş

pdf

Belediyelerin Kültürel Faaliyetleri Kapsamında Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri: Çankırı Belediyesi Örneği – Prof. Dr. Coşkun Polat, Araş. Gör. Zarife Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Kasım Binici

pdf

Belediyeler Neden Kütüphane Hizmeti Vermiyor/Veremiyor?: Aydın İl ve İlçe Belediyelerinin Kütüphane Hizmetleri Üzerine Bir Değerlendirme – Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Uzman Özden Demircioğlu Faydalıgül

pdf

Belediyelere Bağlı Çocuk Kütüphaneleri: Bursa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örnekleri – Araş. Gör. Ayşenur Güneş, Yrd. Doç. Dr. Güler Demir

pdf

İstanbul’daki İlçe Belediyelerinde Halka Yönelik Bilgi Hizmetleri: Üsküdar Belediyesine Ait Bilgi Evlerinin Nitelik Açısından İncelenmesi – Doç. Dr. Rıfat Günalan, Özhan Sağlık

pdf

III. Bölüm: Kişisel Görüş ve İyi Uygulama Örnekleri

Avusturya’da Kütüphanecilik Tarihinin Günümüze Kadar Yönetimsel Gelişiminde Viyana Şehir Kütüphane ve Arşiv Hizmetlerinin İşleyişi – Özlem Gündoğan Şahan

pdf

Yeni Bir Model Olarak Çocuk Etüt Merkezleri ve Kütüphaneleri – Kadim Fırat, Kısmet Yalman

pdf

Müzeler Işığında Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Belleği Çalışmaları – Muhterem Çevik, Fikret Alkan

pdf

Belediye Kütüphanelerinde Gerçekleştirilen İki Farklı Proje Örneği: Yılın Yazarı ve Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın Projeleri – Selin Can Cemgil

pdf

Halkın Eğitim Görme ve Kendini Geliştirme Hakkının Sorumluluğu Kimde? – Nezaket Özdemir

pdf

Yerel Yönetim Tarafından Kurulan Okul Kütüphanelerinin Halk Kütüphanesi Hizmetleri – Hilal Çuhadar, Fidan Gül

pdf

Beylikdüzü Belediyesi Kütüphane Oryantasyon Programları – Hilal Çuhadar, Fidan Gül

pdf

Belediyelerde Kurumsal Bellek ve Dijitalleştirme: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü Kütüphane-Arşivi Örneği – Osman Özen, Haydar Enis Kayhan

pdf

Kadıköy Belediyesi’nin Kütüphane Politikası Çerçevesinden Hayata Geçirdiği Projeleri – Dr. Evren Mercan, Buket Sevgen, Jale Aydemir

pdf

Tematik Kütüphane Yaklaşımları: Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi Örneği – İrem Ünsal

pdf

Belediye Kütüphanelerinde Tematik Yaklaşımlara Bir Örnek: Şiir Kütüphanesi – Zeynep Terzioğlu, Arzu Tan

pdf

Belediye Kütüphaneleri ve Kentin Okuma Kültüründeki Rolü: Nilüfer Belediyesi Örneği – Dilber Koç

pdf

Toplumsallaşma Alanları Olarak Belediye Kütüphaneleri: Bağcılar Belediyesi Halk Kütüphanesi Örneği: “Bilge Kadın Platformu” ve “Kitapla Buluşma, Yaşamla Tanışma Kulübü”  – Zeynep Gedikoğlu, Nihat Adıgüzel

pdf

IV. Bölüm: Sonuç Raporu