Düzenleyenler

 • Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü

Amaç ve Sempozyum Konuları

Sempozyum’un amacı; Türkiye’de bugüne kadar kapsamlı biçimde ele alınmayan belediyelerin kütüphane arşiv hizmetlerini bilimsel olarak değerlendirmek, tartışmak, sorunları saptamak ve sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektir.

Sempozyum ile Türkiye’de belediye kütüphanelerine/arşivlerine yönelik deneyimlerin paylaşımı ve yol gösterici politika/strateji önerileri geliştirilmesi de amaçlanmaktadır. Ayrıca sempozyum sonucunda bildiri, poster ve diğer içerikleri içeren bir sempozyum kitabı da yayımlanacaktır.

Belirlenen bu amaç doğrultusunda sempozyumda aşağıdaki konular alanlarında uzman akademisyenler ve uygulamacılar tarafından ele alınacaktır.

 • Belediyelerin kütüphane hizmetleri,
 • Belediyelerin arşiv hizmetleri,
 • Belediyelerin bilgi hizmetleri,
 • Belediyelerin kütüphane-arşiv hizmetlerinde teknolojik gelişmeler,
 • Belediye kütüphaneleri ve yasal yapı (mevzuat),
 • Belediye kütüphaneleri, dezavantajlı ve engelli gruplar,
 • Belediye kütüphaneleri ile diğer kuruluşlar arasında ilişkiler ve iş birliği,
 • Belediye kütüphaneleri ve yaşam boyu öğrenme,
 • Belediye kütüphaneleri ve dijital hizmetler,
 • Belediye kütüphaneleri ve okuma alışkanlığı çalışmaları,
 • Belediye kütüphanelerinde tematik yaklaşımlar,
 • Belediye kütüphanelerinde dijital hizmetler,
 • Halk kütüphanelerinin belediyelere devri,
 • Belediye kütüphaneleri ve kullanıcı grupları (çocuklar, gençler, yetişkinler, kadınlar, okuryazar olmayanlar vb.),
 • Toplumsallaşma alanları olarak belediye kütüphaneleri,
 • Belediye kütüphanelerinde gerçekleştirilen projeler,
 • Belediyelerin kent bellekleri,
 • Belediyeler ve şehir kütüphaneleri,
 • Belediye kütüphane-arşiv hizmetleri ile ilgili diğer konular.